საქართველოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიები (2020)

შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურა საქართველოში - ვაკანსიის გავრცელების საიტები

2020 წელი მსოფლიოსათვის და საქართველოსთვისაც ძალზედ კრიტიკული აღმოჩნდა დასაქმების შემცირების თვალსაზრისით. შესაბამისად, შეიცვალა დასაქმების სტრუქტურაც და ანაზღაურებაც. ზოგიერთმა პროფესიამ უკანა პლანზე გადმოინაცვლა, ხოლო ზოგიერთის მნიშვნელობამ სრულიად ახალი ნაბიჯებიც კი გადადგა.

დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ყველაზე მაღალანაზღაურებად პროფესიებზე, 2020 წლის მონაცემებით.

Surgery - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

1. ქირურგები/ექიმები

სახელფასო დიაპაზონი: 14 500 ლარიდან 41 700 ლარამდე

ქირურგები და ექიმები მათი სამსახურის კრიტიკული ხასიათიდან გამომდინარე ყველაზე მაღალანაზღაურებადი კარიერების სიაში პირველ ადგილს იკავებენ. მათი პროფესია მოიცავს მაღალ რისკს და მოითხოვს ფართო ცოდნასა და სწავლების ხანგრძლივ გზას, რაც კარიერის შემადგენელი უმთავრესი ნაწილებია.

How Can We Hold Misbehaving Federal Judges Accountable? | Fix the Court

2. მოსამართლეები

სახელფასო დიაპაზონი: 12 200 ლარიდან 35 000 ლარამდე

მოსამართლეები საკმაოდ მაღალ ხელფასებს მათ სამუშაოსთან დაკავშირებული უზარმაზარი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე იღებენ. ადამიანების ბედის გადაწყვეტა ადვილი საქმე როდია, ამიტომ ამ სფეროში მაღალი ხელფასი სავსებით გამართლებულია.

Good Info On Lawyers That Can Assist You - Law Articles

3. იურისტები

სახელფასო დიაპაზონი: 9 890 ლარიდან 28 400 ლარამდე

მთავარი მიზეზი იმისა, რომ იურისტები დიდ ხელფასს იღებენ, კლიენტების თვალში მათი მაღალი ღირებულებაა. წარმატებულ ადვოკატს შეუძლია შეაგროვოს / მოიპოვოს დიდი რაოდენობით თანხა ან შესაძლოა სიკვდილით დასჯისაგან გიხსნათ.

Building a Relationship with Your Bank Manager | QuickBooks

4. ბანკის მენეჯერები

სახელფასო დიაპაზონი: 9,310 ლარიდან 26 700 ლარამდე

ასობით მილიონიან სახსრებსა და ინვესტიციებზე პასუხისმგებლობა ყველა თანმხლები რისკით, რაც ბანკის მართვას თან სდევს, უკიდურესად კრიტიკული ამოცანაა, რაც მაღალ ანაზღაურებას ნამდვილად იმსახურებს.

5 Things You Should Be Doing as CEO to Help Your Business Grow | Inc.com

5. მთავარი აღმასრულებელი დირექტორები

სახელფასო დიაპაზონი: 8 730 ლარიდან 25 000 ლარამდე

მთავარი აღმასრულებელი დირექტორები, პირველ რიგში, პასუხისმგებლები არიან ორგანიზაციების წარმატებასა ან წარუმატებლობაზე. მათი უზარმაზარი ანაზღაურება განპირობებულია, როგორც ზემოქმედების ფართო მოცულობით, ასევე რისკებით.

The Great Functional Roles Played by the Chief Financial Officer (CFO) -  TheBackBuffer

6. მთავარი ფინანსური ოფიცერი

სახელფასო დიაპაზონი: 8,140 ლარიდან 23 400 ლარამდე

ნებისმიერი სამუშაო, რომელიც ეხება ფულის მართვას, ავტომატურად აკმაყოფილებს მაღალ ანაზღაურებას. მთავარი ფინანსური მენეჯერი მართავს ბიუჯეტებს, ხარჯებს, დანახარჯებსა და შემოსავალს, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს ორგანიზაციის საქმიანობაზე.

A Walk Through an Orthodontist Experience– 5 Things to Expect, Sierra  Dental & Orthodontics

7. ორთოდონტები

სახელფასო დიაპაზონი: 7 850 ლარიდან 22 500 ლარამდე

ორთოდონტები მუშაობენ ისეთ ინდუსტრიაში, რომელშიც ადამიანები მზად არიან გადაიხადონ მაღალი ხარჯები მომსახურებისათვის, რაც ორთოდონტებს პირდაპირ საუკეთესოდ ანაზღაურებად პროფესიებს შორის აყენებს.

Think You Deserve a Better Grade? Here's How to Talk to Your Professor |  Study.com

8. პროფესორები

სახელფასო დიაპაზონი: 6 980 ლარიდან 20 000 ლარამდე

პროფესორები ყველაზე მაღალშემოსავლიან და პრესტიჟულ კარიერებში შედიან. პროფესორად გახდომა არაა მარტივი და მოითხოვს შეუპოვრობას, რაც ნაწილობრივ სწორედ მაღალი ანაზღაურების მოპოვების სურვილითაა გამოწვეული.

Airbus Pilot and Influencer Patrick Biedenkapp - Travel like a ChackPacker

9. პილოტები

სახელფასო დიაპაზონი: 5 820 ლარიდან 16 700 ლარამდე

ალბათ სიაში ერთადერთი კარიერაა, რომელიც გარკვეული სახის მღელვარებას მოიცავს. მფრინავები გადიან მკაცრ სასწავლო პროგრამებს და ყოველდღიურად პასუხისმგებელნი არიან ათასობით ადამიანის უსაფრთხოებაზე.

What Does a Sales and Marketing Manager Do? (with pictures)

10. მარკეტინგის დირექტორები

სახელფასო დიაპაზონი: 5,240 ლარიდან 15,000 ლარამდე

მარკეტინგის დირექტორები პასუხისმგებელნი არიან საკუთარი ორგანიზაციების შემოსავლების ზრდაზე. მათ უშუალოდ ეხებათ ბიზნესის წარმოება და ამ მიზეზით საკმაოდ კარგ ანაზღაურებასაც იღებენ.